Головна » 2017 » Грудень » 12 » Установчі документи
12:59
Установчі документи

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шістнадцятої сесії Котелевської районної ради сьомого скликання

від 28 квітня 2017 року

 

 

 

 

 

СТАТУТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА 1» КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

                                                                   2017 рік

І. Загальні положення

  1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА 1» (далі - дошкільний заклад) Котелевської районної ради є комунальним навчальним закладом, створеним на спільній власності територіальних громад Котелевського району, є правонаступником дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Берізка 1» Котелевської селищної ради та підпорядкований Котелевській районній раді, відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації (оперативне управління).
  2. Організаційно-правова форма – комунальний заклад.
  3. Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА 1» КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
  4. Скорочена назва: ДНЗ «БЕРІЗКА 1».
  5. Юридична адреса дошкільного закладу: 38600, Полтавська область, Котелевський район, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 78.
  6. Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада в особі Котелевської районної ради. За дорученням Засновника відділ освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації є органом оперативного управління закладом та його майном (п. 3 рішення сорок першої сесії Котелевської районної ради шостого скликання від 29 січня 2015 року «Про прийняття дошкільних навчальних закладів у спільну власність територіальних громад селища та сіл Котелевського району»).
  7. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі–Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, власним Статутом та рішеннями Котелевської районної ради, наказами відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської райдержадміністрації.
  8. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
  9. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
  10. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  11. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
  12. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” ;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
  1. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розраховано на 43 місця та 2 вікові групи. На кожний навчальний рік мережа груп, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей встановлюється у відповідності до рекомендацій відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові, різновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному закладі з урахуванням побажань батьків.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей . Може формувати групи з різним режимом перебування дітей в дошкільному закладі.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ранній вік – 15 дітей, дошкільні групи – 20 дітей, різновікові – 15 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:

- заяву від батьків або осіб, що їх замінюють;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- медичну довідку з висновками медичної комісії про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- документи для встановлення батьківської плати (при наявності пільг).

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів.

2.10. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад в закріпленому освітньому окрузі.

2.11. Діти, які перебувають в дошкільному закладі коротко тривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи дошкільного закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.3. Щоденна тривалість роботи дошкільного закладу: 10 год. 30 хв.

3.4. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: з 7 год. 30 хв. до 18 год.

3.5. При потребі можуть створюватись групи з іншим режимом роботи.

IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Котелевської районної державної адміністрації. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби України .

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес у дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за державними програмами розвитку дітей дошкільного віку.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за таким пріоритетним напрямком: фізкультурно-оздоровчий чи різнопрофільний.

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

 5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей з дотриманням набору натуральних продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України в межах грошової норми .

Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування. Режим харчування та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини в дошкільному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

VI. Медичне обслуговування дітей у закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу та лікарем амбулаторії загальної практики сімейної медицини за дільничним принципом на підставі договору.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяки, грамоти та преміювання.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- безоплатне медичне обслуговування.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9 . Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя» населення проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік при поліклінічному відділенні центральної районної лікарні.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов Колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником - Котелевською районною радою, відділом освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації у межах повноважень.

8.2. Керівництво дошкільним закладом здійснює його завідувач. На посаду керівника дошкільного навчального закладу відділом освіти Котелевської районної державної адміністрації призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

8.3 Керівника комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відділ освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації .

8.4.Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням з відділом освіти райдержадміністрації;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників та посадові інструкції з БЖД за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, впровадженні новітніх педагогічних технологій;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про свою діяльність і роботу дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.5. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

- визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження працівників;

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу за пріоритетним фізкультурно-оздоровчим напрямом роботи у дошкільному закладі;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- заслуховує звіти педагогічних працівників;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу – 70 %, батьків – 30 %.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- схвалюють Статут, зміни і доповнення до нього;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінки шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

IX. Майно дошкільного закладу

 9.1. Відповідно до пункту 3 рішення сорок першої сесії Котелевської районної ради шостого скликання від 29 січня 2015 року «Про прийняття дошкільних навчальних закладів у спільну власність територіальних громад селища та сіл Котелевського району» дошкільний заклад та майно зазначене в пункті 2 цього рішення, віддане в оренду та передано в оперативне управління відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації.

9.2. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі засновника.

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі його кошторису.

10.2. Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:

 

10.2.1. надходження із загального фонду місцевого бюджету, що складається з коштів, які враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів, згідно нормативів фінансової забезпеченості, а також у разі необхідності та можливостей бюджету за рахунок надходжень, які не враховуються в розрахунках міжбюджетних трансфертів;

 

 1. кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

- надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;

 

- доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 

- кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

 

- благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

 

- інші надходження, не заборонені законодавством України.

 

10.3. Статистична звітність (форма № 85-К) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів.

 

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

 

10.5. За рішенням засновника закладу, бухгалтерський облік здійснює централізована бухгалтерія відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації.

 

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, результати атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється, відділом освіти, сім’ї та молоді Котелевської районної державної адміністрації.

 

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.

 

ХІІ. Реорганізація або ліквідація ДОШКІЛЬНОГО навчального закладу

 

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймає Засновник. Реорганізація проводиться шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Котелевською районною радою, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним навчальним закладом.

12.3. У випадку реорганізації права та обов'язки дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.4. При реорганізації чи ліквідації дошкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

ХІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

13.2. У випадках, якщо будь-яке положення Статуту стане недійсним у зв’язку з невідповідністю чинному законодавству, воно не повинно прийматися до уваги та не тягне за собою недійсності Статуту в цілому.

13.3. Зміни та доповнення до Статуту дошкільного закладу затверджуються засновником і підлягають реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. При всіх інших питаннях, не врегульованим цим Статутом, дошкільний заклад керується нормами та вимогами, встановленими чинним законодавством України.

 

 

 

Переглядів: 93 | Додав: konsuello | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: